Evanjelický2. Jánov1,5

2. Jánov 1:5

A teraz, Kýria, nie ako by som ti písal nové pri­kázanie, ale to, čo sme mali od počiat­ku, prosím ťa: miluj­me sa vo­spolok!


Verš v kontexte

4 Veľmi som sa za­radoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo chodia v prav­de, ako sme prijali pri­kázanie od Ot­ca. 5 A teraz, Kýria, nie ako by som ti písal nové pri­kázanie, ale to, čo sme mali od počiat­ku, prosím ťa: miluj­me sa vo­spolok! 6 A to je lás­ka, aby sme chodili podľa Jeho pri­kázaní. A to je pri­kázanie, ako ste počuli od počiat­ku, aby ste chodili v ňom.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A teraz ťa prosím, pani, nie ako čo by som ti písal nové pri­kázanie, ale to, ktoré sme mali od počiat­ku: aby sme milovali jed­ni druhých.

Evanjelický

5 A teraz, Kýria, nie ako by som ti písal nové pri­kázanie, ale to, čo sme mali od počiat­ku, prosím ťa: miluj­me sa vo­spolok!

Ekumenický

5 A teraz ťa, Pani, prosím — nie akoby som ti písal nové pri­kázanie, ale to, ktoré sme mali od začiat­ku — miluj­me sa na­vzájom.

Bible21

5 Pro­sím tě te­dy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme mě­li od počátku: Mi­lu­j­me jedni druhé.