Ekumenický2. Jánov1,5

2. Jánov 1:5

A teraz ťa, Pani, prosím — nie akoby som ti písal nové pri­kázanie, ale to, ktoré sme mali od začiat­ku — miluj­me sa na­vzájom.


Verš v kontexte

4 Veľmi som sa za­radoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo žijú v pravde, ako sme do­stali pri­kázanie od Ot­ca. 5 A teraz ťa, Pani, prosím — nie akoby som ti písal nové pri­kázanie, ale to, ktoré sme mali od začiat­ku — miluj­me sa na­vzájom. 6 A to je lás­ka: žiť podľa jeho pri­kázaní. To pri­kázanie, ktoré ste počuli od začiat­ku, je, aby ste žili v láske.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A teraz ťa prosím, pani, nie ako čo by som ti písal nové pri­kázanie, ale to, ktoré sme mali od počiat­ku: aby sme milovali jed­ni druhých.

Evanjelický

5 A teraz, Kýria, nie ako by som ti písal nové pri­kázanie, ale to, čo sme mali od počiat­ku, prosím ťa: miluj­me sa vo­spolok!

Ekumenický

5 A teraz ťa, Pani, prosím — nie akoby som ti písal nové pri­kázanie, ale to, ktoré sme mali od začiat­ku — miluj­me sa na­vzájom.

Bible21

5 Pro­sím tě te­dy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme mě­li od počátku: Mi­lu­j­me jedni druhé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček