Evanjelický2. Jánov1,4

2. Jánov 1:4

Veľmi som sa za­radoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo chodia v prav­de, ako sme prijali pri­kázanie od Ot­ca.


Verš v kontexte

3 Milosť, milo­sr­den­stvo a po­koj od Boha Otca a od Ježiša Kris­ta, Ot­cov­ho Syna, buď s nami v prav­de a lás­ke! 4 Veľmi som sa za­radoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo chodia v prav­de, ako sme prijali pri­kázanie od Ot­ca. 5 A teraz, Kýria, nie ako by som ti písal nové pri­kázanie, ale to, čo sme mali od počiat­ku, prosím ťa: miluj­me sa vo­spolok!

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Veľmi som sa za­radoval, že som našiel z tvojich detí takých, ktorí chodia v prav­de, tak ako sme do­stali pri­kázanie od Ot­ca.

Evanjelický

4 Veľmi som sa za­radoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo chodia v prav­de, ako sme prijali pri­kázanie od Ot­ca.

Ekumenický

4 Veľmi som sa za­radoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo žijú v pravde, ako sme do­stali pri­kázanie od Ot­ca.

Bible21

4 Udělalo mi ne­smírnou ra­dost, když jsem zjistil, jak něk­teré z tvých dětí ži­jí v prav­dě, pod­le přikázání, které jsme do­sta­li od Ot­ce.