Evanjelický1. Petrov1,12

1. Petrov 1:12

A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám po­slúžili tým, čo teraz vaši zves­tovatelia evan­jelia oznamujú vám v moci Ducha Svätého, po­slaného z neba, na čo túžia hľadieť an­jeli.


Verš v kontexte

11 Pát­rali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kris­tov, ktorý pre­býval v nich, oznamoval utr­penia pre Kris­ta a slávu po nich. 12 A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám po­slúžili tým, čo teraz vaši zves­tovatelia evan­jelia oznamujú vám v moci Ducha Svätého, po­slaného z neba, na čo túžia hľadieť an­jeli. 13 Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le, buďte do­konale triez­vi, dúfaj­te v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Kris­ta.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 ktorým bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zves­tované skr­ze tých, ktorí vám zves­tovali evan­jelium v Svätom Duchu, po­slanom s neba, do čoho žiadajú si an­jeli na­zrieť.

Evanjelický

12 A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám po­slúžili tým, čo teraz vaši zves­tovatelia evan­jelia oznamujú vám v moci Ducha Svätého, po­slaného z neba, na čo túžia hľadieť an­jeli.

Ekumenický

12 Im bolo zjavené, že tým ne­slúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všet­ko ohlasujú tí, čo vám prinies­li evan­jelium v moci Ducha Svätého, zo­slaného z neba. Na to všet­ko túžia hľadieť aj an­jeli.

Bible21

12 Bylo jim zje­veno, že ne sobě, ale vám tím zpro­střed­kují po­sel­ství, které vám teď při­nes­li ti, kdo vám káza­li evange­li­um v Du­chu svatém se­s­laném z ne­be. Tyto věci by rá­di za­hléd­li sami an­dělé!