Roháček1. Petrov1,12

1. Petrov 1:12

ktorým bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zves­tované skr­ze tých, ktorí vám zves­tovali evan­jelium v Svätom Duchu, po­slanom s neba, do čoho žiadajú si an­jeli na­zrieť.


Verš v kontexte

11 zpytujúc, na ktorý a jaký čas to oznamoval Duch Kris­tov, ktorý bol v nich a ktorý svedčil vo­pred o utr­peniach Kris­tových a o slávach za tým, 12 ktorým bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zves­tované skr­ze tých, ktorí vám zves­tovali evan­jelium v Svätom Duchu, po­slanom s neba, do čoho žiadajú si an­jeli na­zrieť. 13 Pre­to opášte si bed­rá svojej mys­le a súc triez­vi do­konale sa nadej­te na ne­senú vám milosť, k­torá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kris­tus.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 ktorým bolo zjavené, že nie sebe, ale nám slúžili tým, čo vám je teraz zves­tované skr­ze tých, ktorí vám zves­tovali evan­jelium v Svätom Duchu, po­slanom s neba, do čoho žiadajú si an­jeli na­zrieť.

Evanjelický

12 A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám po­slúžili tým, čo teraz vaši zves­tovatelia evan­jelia oznamujú vám v moci Ducha Svätého, po­slaného z neba, na čo túžia hľadieť an­jeli.

Ekumenický

12 Im bolo zjavené, že tým ne­slúžili sebe, ale vám, ktorým teraz toto všet­ko ohlasujú tí, čo vám prinies­li evan­jelium v moci Ducha Svätého, zo­slaného z neba. Na to všet­ko túžia hľadieť aj an­jeli.

Bible21

12 Bylo jim zje­veno, že ne sobě, ale vám tím zpro­střed­kují po­sel­ství, které vám teď při­nes­li ti, kdo vám káza­li evange­li­um v Du­chu svatém se­s­laném z ne­be. Tyto věci by rá­di za­hléd­li sami an­dělé!