Evanjelický1. Kronická24,16

1. Kronická 24:16

devät­nás­ty na Petach­ju, dvad­siaty na Jechez­kéla,


Verš v kontexte

15 sedem­nás­ty na Chezíra, osem­nás­ty na Hap­picéca, 16 devät­nás­ty na Petach­ju, dvad­siaty na Jechez­kéla, 17 dvad­siaty pr­vý na Jáchína, dvad­siaty druhý na Gámúla,

späť na 1. Kronická, 24

Príbuzné preklady Roháček

16 devät­nás­ty Petachiášovi, dvad­siaty Jechez­kélovi,

Evanjelický

16 devät­nás­ty na Petach­ju, dvad­siaty na Jechez­kéla,

Ekumenický

16 devät­nás­ty na Petach­ju, dvad­siaty na Jechez­kela,

Bible21

16 de­va­tenáctý: Peta­chiáš, dvacátý: Je­chezkel,