Evanjelický1. Kronická1,18

1. Kronická 1:18

Ar­pachšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera.


Verš v kontexte

17 Synovia Semovi: Élám, Aššúr, Ar­pachšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Jeter a Mešech. 18 Ar­pachšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera. 19 Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg - lebo za jeho čias bola roz­delená zem - jeho brat sa volal Jok­tán.

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Ar­faxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera.

Evanjelický

18 Ar­pachšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera.

Ekumenický

18 Ar­pakšad splodil Šelacha a Šelach splodil Ébera.

Bible21

18 Arpakšad zplo­dil Še­la­cha a Še­lach zplo­dil He­be­ra.