EkumenickýZjavenie15,6

Zjavenie 15:6

a z chrámu vy­šlo sedem an­jelov, ktorí mali sedem rán. Boli ob­lečení do čis­tého žiariaceho ľanového rúcha a cez pr­sia boli pre­pásaní zlatými pás­mi.


Verš v kontexte

5 A po­tom som videl: Ot­voril sa chrám stanu svedec­tva v nebi 6 a z chrámu vy­šlo sedem an­jelov, ktorí mali sedem rán. Boli ob­lečení do čis­tého žiariaceho ľanového rúcha a cez pr­sia boli pre­pásaní zlatými pás­mi. 7 Jed­na zo štyroch bytos­tí roz­dala sied­mim an­jelom sedem zlatých čiaš, pl­ných hnevu Boha žijúceho na veky vekov.

späť na Zjavenie, 15

Príbuzné preklady Roháček

6 a z chrámu vy­šli sied­mi an­jeli, ktorí mali sedem rán, ob­lečení v ľanovom, čis­tom a skvelom rúchu a na pr­siach boli pre­pásaní zlatými pásy.

Evanjelický

6 a z chrámu vy­šlo sedem an­jelov, majúcich sedem pliag; ob­lečení boli do čis­tého, skvúceho ľanového rúcha, na pr­siach opásaní zlatými pás­mi.

Ekumenický

6 a z chrámu vy­šlo sedem an­jelov, ktorí mali sedem rán. Boli ob­lečení do čis­tého žiariaceho ľanového rúcha a cez pr­sia boli pre­pásaní zlatými pás­mi.

Bible21

6 Z chrá­mu vy­šlo sedm an­dělů, kteří mě­li těch sedm ran, a byli ob­lečeni bě­lo­skvou­cím plátnem a na prsou byli přepásáni zlatý­mi pásy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček