EkumenickýZjavenie1,4

Zjavenie 1:4

Ján sied­mim cir­kvám, ktoré sú v Ázii: Milosť vám a po­koj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od sied­mich duchov, ktorí sú pred jeho trónom,


Verš v kontexte

3 Blaho­slavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroc­tva a za­chovávajú, čo je v ňom na­písané. Lebo určený čas je blíz­ko! 4 Ján sied­mim cir­kvám, ktoré sú v Ázii: Milosť vám a po­koj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od sied­mich duchov, ktorí sú pred jeho trónom, 5 a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕtvych a vlád­cu nad kráľmi zeme.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Ján sied­mim sborom, ktoré v Ázii: milosť vám a po­koj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý prij­de, a od sied­mich duchov, ktorí sú pred jeho trónom,

Evanjelický

4 Ján sied­mim cir­kev­ným zborom v Ázii: Milosť vám a po­koj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od sied­mich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom,

Ekumenický

4 Ján sied­mim cir­kvám, ktoré sú v Ázii: Milosť vám a po­koj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od sied­mich duchov, ktorí sú pred jeho trónom,

Bible21

4 Jan sed­mi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od To­ho, který je, který byl a který při­chází, a od sed­mi du­chů před jeho trůnem,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček