EkumenickýŽalmy69,5

Žalmy 69:5

Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Moc­ní sú tí, čo ma chcú zničiť, pod­lí ne­priatelia. — Mám na­hradiť, čo som ne­ulúpil? —


Verš v kontexte

4 Volanie ma vy­čer­palo, hrd­lo mi vy­sch­lo, oči po­has­li očakávaním na môj­ho Boha.
5 Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Moc­ní sú tí, čo ma chcú zničiť, pod­lí ne­priatelia. — Mám na­hradiť, čo som ne­ulúpil? —
6 Bože, ty po­znáš moju nerozum­nosť, nie sú ti skryté moje pre­vinenia.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

5 Tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny, je viac ako vlasov na mojej hlave. Zmoc­neli tí, ktorí sa usilujú ma zničiť, moji lživí ne­priatelia. Čoho som ne­ulúpil, mám po­tom vrátiť.

Evanjelický

5 Viac je tých, ktorí ma bez príčiny nenávidia, ako vlasov na mojej hlave; mnoho je mojich ničiteľov, mojich lživých ne­priateľov; čo som ne­ulúpil, musím na­hradiť.

Ekumenický

5 Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Moc­ní sú tí, čo ma chcú zničiť, pod­lí ne­priatelia. — Mám na­hradiť, čo som ne­ulúpil? —

Bible21

5 Těch, kdo mě bez důvo­du nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě! Spousta je těch, kteří mě chtějí zničit, obviňují mě falešně – to, co jsem ne­u­kra­dl, mu­sím navracet!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček