EkumenickýŽalmy69,6

Žalmy 69:6

Bože, ty po­znáš moju nerozum­nosť, nie sú ti skryté moje pre­vinenia.


Verš v kontexte

5 Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Moc­ní sú tí, čo ma chcú zničiť, pod­lí ne­priatelia. — Mám na­hradiť, čo som ne­ulúpil? —
6 Bože, ty po­znáš moju nerozum­nosť, nie sú ti skryté moje pre­vinenia.
7 Nech sa ne­musia han­biť za mňa tí, čo v teba dúfajú, Pane, Hos­podin zá­stupov! Nech sa ne­musia cítiť ponížení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Iz­raela!

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

6 Bože, ty znáš môj nerozum, a moje pre­vinenia nie sú skryté pred tebou.

Evanjelický

6 Bože, Ty po­znáš moju po­blúdilosť, a moje viny nie sú skryté pred Tebou.

Ekumenický

6 Bože, ty po­znáš moju nerozum­nosť, nie sú ti skryté moje pre­vinenia.

Bible21

6 Ty, Bože, znáš moje bláznovství, mé viny před te­bou se nikam ne­s­kryjí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček