EkumenickýŽalmy69,1

Žalmy 69:1

Zbor­maj­strovi na nápev: Ľalie. Dávidov.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi na nápev: Ľalie. Dávidov.
2 Za­chráň ma, Bože, lebo voda mi siaha až po hrd­lo.
3 Topím sa v hlbokom bah­ne, ne­mám sa na čo po­staviť. Do­stal som sa do vod­ných hl­bín, prúd ma od­náša.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Ľalie. Dávidov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes na nápev: Ľalie. Dávidov.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi na nápev: Ľalie. Dávidov.

Bible21

1 Pro předního zpěváka, na nápěv „Lilie“. Žalm Davi­dův.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček