EkumenickýŽalmy69,3

Žalmy 69:3

Topím sa v hlbokom bah­ne, ne­mám sa na čo po­staviť. Do­stal som sa do vod­ných hl­bín, prúd ma od­náša.


Verš v kontexte

2 Za­chráň ma, Bože, lebo voda mi siaha až po hrd­lo.
3 Topím sa v hlbokom bah­ne, ne­mám sa na čo po­staviť. Do­stal som sa do vod­ných hl­bín, prúd ma od­náša.
4 Volanie ma vy­čer­palo, hrd­lo mi vy­sch­lo, oči po­has­li očakávaním na môj­ho Boha.

späť na Žalmy, 69

Príbuzné preklady Roháček

3 Hrúžam sa v hl­bokom bah­ne, a nieto na čom za­stať. Vošiel som do hl­bín vôd, a zalial ma valiaci sa prúd.

Evanjelický

3 Za­viazol som v hl­bokom bah­ne, v ktorom niet sa kde po­staviť; vošiel som do hl­bokých vôd a prúd ma za­plavil.

Ekumenický

3 Topím sa v hlbokom bah­ne, ne­mám sa na čo po­staviť. Do­stal som sa do vod­ných hl­bín, prúd ma od­náša.

Bible21

3 Hlu­boko klesám do bah­na beze dna, kolem mě vodní hlu­bi­na – ­ta záplava mě přemáhá!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček