EkumenickýŽalmy38,23

Žalmy 38:23

Ponáhľaj sa mi na po­moc, Pán, moja spása!


Verš v kontexte

21 od­plácajú sa mi zlým za dob­ré a na­pádajú ma za snahu o dobro.
22 Hos­podin, ne­opusť ma! Bože môj, ne­vzďaľuj sa odo mňa!
23 Ponáhľaj sa mi na po­moc, Pán, moja spása!

späť na Žalmy, 38

Príbuzné preklady Roháček

23 Po­spieš mi na po­moc, Pane, moje spasenie!

Evanjelický

23 Ponáhľaj sa mi na po­moc, Pane, moja spása!

Ekumenický

23 Ponáhľaj sa mi na po­moc, Pán, moja spása!

Bible21

23 Po­spěš mi na pomoc, Pane – má záchrano!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček