EkumenickýŽalmy22,13

Žalmy 22:13

Ob­kľúčilo ma mnoho býčkov, bášan­ské býky ma ob­stúpili.


Verš v kontexte

12 Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by po­mohol.
13 Ob­kľúčilo ma mnoho býčkov, bášan­ské býky ma ob­stúpili.
14 Rozt­vorili tlamu proti mne ako dravý a revúci lev.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

13 Ob­kľúčilo ma množs­tvo jun­cov, sil­ní býkovia bázan­skí ma ob­stúpili.

Evanjelický

13 Ob­kľúčilo ma mnoho jun­cov, moc­né býky z Bášánu ma ob­klopili.

Ekumenický

13 Ob­kľúčilo ma mnoho býčkov, bášan­ské býky ma ob­stúpili.

Bible21

13 Mo­hutní býci mě obkličují, obstupují mě tuři bášanští.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček