EkumenickýŽalmy22,12

Žalmy 22:12

Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by po­mohol.


Verš v kontexte

11 Od svoj­ho zrodu od­kázaný som na teba, ty si môj Boh už od lona mat­ky.
12 Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by po­mohol.
13 Ob­kľúčilo ma mnoho býčkov, bášan­ské býky ma ob­stúpili.

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

12 Ne­vzďaľuj sa odo mňa, lebo je blíz­ke súženie, a preto, že nieto spomoc­níka.

Evanjelický

12 Nebuď mi ďaleký, blíz­ko je súženie, a po­moc­níka niet.

Ekumenický

12 Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by po­mohol.

Bible21

12 Ne­vzdaluj se mi – úzkost se blíží, chybí mi po­mo­cník!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček