EkumenickýŽalmy118,22

Žalmy 118:22

Kameň, ktorý stavitelia za­vr­h­li, stal sa uhol­ným kameňom.


Verš v kontexte

21 Ďakujem ti, že si ma vy­počul, že si sa mi stal zá­chranou.
22 Kameň, ktorý stavitelia za­vr­h­li, stal sa uhol­ným kameňom.
23 Stalo sa to na po­kyn Hos­podina: je to vec v našich očiach ob­divuhod­ná.

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

22 Kameň, k­torý zavrhli stavitelia, stal sa hlavou uhla.

Evanjelický

22 Kameň, ktorý za­vr­h­li stavitelia, stal sa hlav­ným, uhol­ným.

Ekumenický

22 Kameň, ktorý stavitelia za­vr­h­li, stal sa uhol­ným kameňom.

Bible21

22 Ká­men stavi­te­li za­vrženýstal se ka­menem úhelným.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček