EkumenickýŽalmy109,28

Žalmy 109:28

Oni nech pre­klínajú — ty však žeh­naj! Po­vs­tanú a za­han­bia sa, tvoj služob­ník sa však bude radovať.


Verš v kontexte

27 Nech zvedia, že to bola tvoja ruka, že si to urobil ty, Hos­podin.
28 Oni nech pre­klínajú — ty však žeh­naj! Po­vs­tanú a za­han­bia sa, tvoj služob­ník sa však bude radovať.
29 Nech si moji žalob­níci ob­lečú po­tupu, nech ich ako plášť halí han­ba.

späť na Žalmy, 109

Príbuzné preklady Roháček

28 Nech oni zlorečia, ale ty dob­roreč. Keď povstanú, nech sa han­bia, a tvoj služob­ník nech sa raduje.

Evanjelický

28 Oni nech pre­klínajú - Ty však požeh­návaj! Ak po­vs­tanú, nech sa za­han­bia, a služob­ník Tvoj nech sa raduje.

Ekumenický

28 Oni nech pre­klínajú — ty však žeh­naj! Po­vs­tanú a za­han­bia sa, tvoj služob­ník sa však bude radovať.

Bible21

28 Žeh­nej mi, za­tím­co oni zlořečí, ať se za­stydí ti, kdo mě napadli, ať se za­ra­duje tvůj služebník!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček