EkumenickýSudcov18,17

Sudcov 18:17

Šesťs­to ozb­rojených Dánov­cov zo­stalo stáť pred bránou.


Verš v kontexte

16 Od­bočili ta, prišli k domu mladého levitu, k Míchovmu domu a po­zdravili ho. 17 Šesťs­to ozb­rojených Dánov­cov zo­stalo stáť pred bránou. 18 Tí piati muži, čo prišli do kraja ako vy­zvedači, vošli dnu, vzali tesanú sochu, efód, domácich bohov i liatu mod­lu. Kňaz stál pred bránou a oproti nemu šesťs­to ozb­rojených mužov.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

17 A piati mužovia, ktorí boli od­išli prešpehovať zem, vy­šli hore a vojdúc ta vzali rytý ob­raz aj efod ako aj domácich bohov i liaty ob­raz, a kňaz stál pri vchode do brány aj tých šesťs­to mužov, vy­zb­rojených do boja.

Evanjelický

17 Piati mužovia, ktorí vy­šli na výz­vedy do kraja, vnik­li tam a vzali rez­bu, efód, teráfím i zliatinu, kým kňaz spolu so šesťs­to ozb­rojenými mužmi stál pri vchode brány.

Ekumenický

17 Šesťs­to ozb­rojených Dánov­cov zo­stalo stáť pred bránou.

Bible21

17 a těch pět, kteří pro­pátra­li zem, vešlo dovni­tř. Vza­li tu modlu, efod i bůžky. Kněz za­tím stál u brá­ny s šesti sty muži v plné zbro­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček