EkumenickýSudcov1,32

Sudcov 1:32

Ašérov­ci zo­stali bývať medzi domorodými Kanaánčan­mi, lebo ich ne­vládali vy­hnať.


Verš v kontexte

31 Ašér ne­vyh­nal obyvateľov Akka ani obyvateľov Sidonu, Ach­lábu, Ak­zíbu, Chel­by, Afíku a Rechóbu. 32 Ašérov­ci zo­stali bývať medzi domorodými Kanaánčan­mi, lebo ich ne­vládali vy­hnať. 33 Naf­táli ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Šemeša ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval medzi domorodými Kanaánčan­mi, ale obyvatelia Bét-Šemeša a Bét-Anátu museli vy­konávať nútené práce.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 A tak býva Aser v strede Kananeja, obyvateľov to zeme, pre­tože ho ne­vyh­nal.

Evanjelický

32 Tak Ašérov­ci os­tali bývať upro­stred domorodých Kanaán­cov; lebo ich ne­vládali vy­hnať.

Ekumenický

32 Ašérov­ci zo­stali bývať medzi domorodými Kanaánčan­mi, lebo ich ne­vládali vy­hnať.

Bible21

32 Aše­rov­ci se tedy usíd­li­li upro­střed kananej­ských obyva­tel země, pro­tože je ne­dokáza­li vy­hnat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček