EkumenickýSudcov1,33

Sudcov 1:33

Naf­táli ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Šemeša ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval medzi domorodými Kanaánčan­mi, ale obyvatelia Bét-Šemeša a Bét-Anátu museli vy­konávať nútené práce.


Verš v kontexte

32 Ašérov­ci zo­stali bývať medzi domorodými Kanaánčan­mi, lebo ich ne­vládali vy­hnať. 33 Naf­táli ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Šemeša ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval medzi domorodými Kanaánčan­mi, ale obyvatelia Bét-Šemeša a Bét-Anátu museli vy­konávať nútené práce. 34 Amorejčania vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 Naf­tali ne­vyh­nal obyvateľov Bét-šemeša ani obyvateľov Bét-anata, a tak býva v strede Kananeja, v strede obyvateľov tej zeme, avšak obyvatelia Bét-šemeša a Bét-anata stali sa im po­plat­nými.

Evanjelický

33 Naf­tálí ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Semeša, ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval upro­stred domorodých Kanaán­cov, ale obyvatelia Bét-Šemeša a Bét-Anátu museli nútene pracovať.

Ekumenický

33 Naf­táli ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Šemeša ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval medzi domorodými Kanaánčan­mi, ale obyvatelia Bét-Šemeša a Bét-Anátu museli vy­konávať nútené práce.

Bible21

33 Neftalí ne­vy­hnal obyva­te­le Bet-še­meše ani Bet-ana­tu, a tak se usíd­lil upro­střed kananej­ských obyva­tel země. Pozdě­ji však podro­bi­li obyva­te­le Bet-še­meše a Bet-ana­tu nu­ceným pracím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček