RoháčekRút2,2

Rút 2:2

A Ruť Moáb­ska riek­la Na­ome: Do­voľ, prosím, žeby som išla na pole a sbierala klasy za tým, v ktorého očiach naj­dem milosť. A ona jej riek­la: Iď moja dcéra.


Verš v kontexte

1 A Na­oma, mala známeho svoj­ho muža, moc­ného muža bohatého, z čeľade Elimelechovej, ktorému bolo meno Bo­az. 2 A Ruť Moáb­ska riek­la Na­ome: Do­voľ, prosím, žeby som išla na pole a sbierala klasy za tým, v ktorého očiach naj­dem milosť. A ona jej riek­la: Iď moja dcéra. 3 Tak išla a prišla a sbierala na poli za žen­cami. A pri­hodilo sa jej, že prišla na čias­t­ku poľa, k­toré pat­rilo Boazovi, ktorý bol z čeľade Elimelechovej.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 A Ruť Moáb­ska riek­la Na­ome: Do­voľ, prosím, žeby som išla na pole a sbierala klasy za tým, v ktorého očiach naj­dem milosť. A ona jej riek­la: Iď moja dcéra.

Evanjelický

2 Moáb­ka Rút po­vedala Noémi: Do­voľ mi ísť na pole, a budem zbierať klasy za tým, u koho náj­dem priazeň. I od­povedala jej: Choď, dcéra moja!

Ekumenický

2 Moábčan­ka Rút po­vedala Noémi: Chcela by som ísť na pole zbierať klasy za nie­kým, kto mi to do­volí. Noémi jej od­povedala: Choď, dcéra moja!

Bible21

2 Moábka Rút se jednou No­emi ze­pta­la: „­Moh­la bych jít na pole sbírat kla­sy za někým, kdo mi to dovolí?“ „Jdi, má dcero,“ od­po­vědě­la No­emi.

RoháčekRút2,2