EkumenickýRimanom6,20

Rimanom 6:20

List Rimanom

Lebo keď ste boli ot­rok­mi hriechu, boli ste slobod­ní od spravod­livos­ti.


Verš v kontexte

19 Hovorím ľud­ským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vy­dávali svoje údy do služby nečis­tote a ne­právos­ti na páchanie ne­právos­ti, tak teraz vy­dávaj­te svoje údy do služby spravod­livos­ti na po­svätenie. 20 Lebo keď ste boli ot­rok­mi hriechu, boli ste slobod­ní od spravod­livos­ti. 21 Aký osoh ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci han­bíte. Lebo ich kon­com je sm­rť.

späť na Rimanom, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 Lebo keď ste boli sluhami hriechu, boli ste slobod­ní spraved­livos­ti.

Evanjelický

20 Lebo keď ste boli ot­rok­mi hriechu, boli ste slobod­ní voči spravod­livos­ti.

Ekumenický

20 Lebo keď ste boli ot­rok­mi hriechu, boli ste slobod­ní od spravod­livos­ti.

Bible21

20 Jako služebníci hří­chu jste byli svo­bodní od sprave­dlnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček