EkumenickýRimanom5,4

Rimanom 5:4

List Rimanom

vy­trvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji.


Verš v kontexte

3 No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, 4 vy­trvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji. 5 A nádej ne­klame, lebo Božia lás­ka je roz­liata v našich srd­ciach skr­ze Ducha Svätého, ktorého sme do­stali.

späť na Rimanom, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 a tr­pez­livosť do­kázanosť a do­kázanosť nádej,

Evanjelický

4 vy­trvalosť k osvedčenos­ti, osvedčenosť k nádeji.

Ekumenický

4 vy­trvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji.

Bible21

4 vy­trva­lost spo­leh­livost a spo­leh­livost na­dě­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček