EkumenickýRimanom1,8

Rimanom 1:8

List Rimanom

Predovšet­kým ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za všet­kých vás, pre­tože vaša viera sa hlása po celom svete.


Verš v kontexte

7 Všet­kým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, po­volaným svätým, milosť vám a po­koj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Kris­ta. 8 Predovšet­kým ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za všet­kých vás, pre­tože vaša viera sa hlása po celom svete. 9 Boh, ktorému z celej duše slúžim evan­jeli­om o jeho Synovi, mi je sved­kom, že vás ne­pres­taj­ne spomínam,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Najprv ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za vás za všet­kých, že vaša viera sa roz­hlasuje po celom svete.

Evanjelický

8 Predovšet­kým ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za všet­kých vás, že sa o vašej viere hovorí po celom svete.

Ekumenický

8 Predovšet­kým ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za všet­kých vás, pre­tože vaša viera sa hlása po celom svete.

Bible21

8 Pře­devším za vás všech­ny dě­ku­ji své­mu Bohu skrze Ježíše Krista – vž­dyť o vaší víře mluví ce­lý svět!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček