RoháčekRimanom1,8

Rimanom 1:8

List Rimanom

Najprv ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za vás za všet­kých, že vaša viera sa roz­hlasuje po celom svete.


Verš v kontexte

7 všet­kým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím po­volaným svätým: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta! 8 Najprv ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za vás za všet­kých, že vaša viera sa roz­hlasuje po celom svete. 9 Lebo mojím sved­kom je Bôh, ktorému svätos­lúžim vo svojom duchu v evan­jeliu jeho Syna, jako sa ne­pres­taj­ne zmieňujem o vás

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Najprv ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za vás za všet­kých, že vaša viera sa roz­hlasuje po celom svete.

Evanjelický

8 Predovšet­kým ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za všet­kých vás, že sa o vašej viere hovorí po celom svete.

Ekumenický

8 Predovšet­kým ďakujem svoj­mu Bohu skr­ze Ježiša Kris­ta za všet­kých vás, pre­tože vaša viera sa hlása po celom svete.

Bible21

8 Pře­devším za vás všech­ny dě­ku­ji své­mu Bohu skrze Ježíše Krista – vž­dyť o vaší víře mluví ce­lý svět!