EkumenickýPríslovia9,10

Príslovia 9:10

Začiat­kom múd­ros­ti je bázeň pred Hos­podinom, v poznaní Najs­vätejšieho spočíva roz­um­nosť.


Verš v kontexte

9 Poraď múd­remu a bude ešte múd­rejší, po­uč spravod­livého a rozšíri si po­znanie.
10 Začiat­kom múd­ros­ti je bázeň pred Hos­podinom, v poznaní Najs­vätejšieho spočíva roz­um­nosť.
11 Veď vďaka mne sa rozm­nožia tvoje dni a pri­dajú sa ti roky života.

späť na Príslovia, 9

Príbuzné preklady Roháček

10 Počiat­kom múd­ros­ti je bázeň Hos­podinova, a známosť Najs­vätejšieho je roz­um­nosťou.

Evanjelický

10 Počiatok múd­ros­ti je bázeň pred Hos­podinom, po­znať Najs­vätejšieho je roz­um­nosť.

Ekumenický

10 Začiat­kom múd­ros­ti je bázeň pred Hos­podinom, v poznaní Najs­vätejšieho spočíva roz­um­nosť.

Bible21

10 Klíčem k moud­rosti je úcta k Hospodinu, v po­znání Svatého je ro­zum­nost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček