EkumenickýPríslovia9,9

Príslovia 9:9

Poraď múd­remu a bude ešte múd­rejší, po­uč spravod­livého a rozšíri si po­znanie.


Verš v kontexte

8 Nekar­haj po­smeškára, aby ťa ne­znenávidel, po­kar­haj múd­reho a bude ťa mať rád.
9 Poraď múd­remu a bude ešte múd­rejší, po­uč spravod­livého a rozšíri si po­znanie.
10 Začiat­kom múd­ros­ti je bázeň pred Hos­podinom, v poznaní Najs­vätejšieho spočíva roz­um­nosť.

späť na Príslovia, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 Daj poučenia múdremu, a bude ešte múd­rejší; daj po­znať spraved­livému, a pri­berie na­učenia.

Evanjelický

9 Daj múd­remu, bude múd­rejší, po­uč spravod­livého a zveľadí znalos­ti.

Ekumenický

9 Poraď múd­remu a bude ešte múd­rejší, po­uč spravod­livého a rozšíri si po­znanie.

Bible21

9 Poděl se s moud­rým a ještě zmoudří, pouč sprave­dlivého a bude zna­lejší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček