EkumenickýPríslovia25,7

Príslovia 25:7

lebo je lepšie, keď ti po­vedia: Vy­stúp sem, než keď ťa ponížia pred urodzeným človekom, ktorého tvoje oči videli.


Verš v kontexte

6 Ne­vys­tatuj sa pred kráľom a ne­po­stav sa na mies­to veľmožov,
7 lebo je lepšie, keď ti po­vedia: Vy­stúp sem, než keď ťa ponížia pred urodzeným človekom, ktorého tvoje oči videli.
8 Nechoď unáh­lene pred súd! Čože si na­pokon počneš, keď ťa tvoj blížny za­han­bí?

späť na Príslovia, 25

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo je lepšie, aby ti po­vedali: Vy­stúp sem, než aby ťa ponížili pred kniežaťom, ktoré videly tvoje oči.

Evanjelický

7 lebo lepšie je, keď ti po­vedia: Po­stúp sem vy­ššie! ako keby ťa ponížili pred kniežaťom.

Ekumenický

7 lebo je lepšie, keď ti po­vedia: Vy­stúp sem, než keď ťa ponížia pred urodzeným človekom, ktorého tvoje oči videli.

Bible21

7 Je lepší být vy­zván: „Po­jď výše,“ než být před uro­zený­mi ponížen. I když něco spatříš na vlastní oči,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček