EkumenickýPríslovia19,9

Príslovia 19:9

Falošného sved­ka trest ne­minie, ten, čo rozširuje lži, za­hynie.


Verš v kontexte

8 Kto zís­kava po­znanie, má rád seba, kto koná roz­um­ne, bude sa mu dob­re vodiť.
9 Falošného sved­ka trest ne­minie, ten, čo rozširuje lži, za­hynie.
10 Nie je vhod­né, aby blázon žil v blahobyte, a už vôbec nie, aby ot­rok panoval nad kniežatami.

späť na Príslovia, 19

Príbuzné preklady Roháček

9 Falošný svedok nebude bez tres­tu, a ten, kto hovorí lži, za­hynie.

Evanjelický

9 Falošný svedok ne­os­tane bez tres­tu, a ten, kto dýcha lžou, za­hynie.

Ekumenický

9 Falošného sved­ka trest ne­minie, ten, čo rozširuje lži, za­hynie.

Bible21

9 Křivopřísežník ne­u­jde trestu, kdo šíří klam, ten za­hyne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček