Ekumenický4. Mojžišova1,9

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

4. Mojžišova 1:9

Numeri

za Zebúlunov­cov Elíab, syn Chelóna;


Verš v kontexte

8 za Jis­sákarov­cov Ne­taneel, syn Cúara; 9 za Zebúlunov­cov Elíab, syn Chelóna; 10 za Jozefových synov: z Efrajimovcov Elíšama, syn Am­míhuda, a z Menaššeovcov Gam­líel, syn Pedácura;

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 zo Za­bulona Eliáb, syn Chelonov,

Evanjelický

9 za Zebulúna Eliáb, syn Chélónov.

Ekumenický

9 za Zebúlunov­cov Elíab, syn Chelóna;

Bible21

9 ze Za­bulo­na: Eli­ab, syn Che­lonův,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček