EkumenickýNehemiáš4,9

Nehemiáš 4:9

Naši ne­priatelia počuli, že sme sa to do­zvedeli, a že Boh zmaril ich zámer. Všet­ci sme sa moh­li vrátiť ku hrad­bám, každý ku svojej práci.


Verš v kontexte

8 Roz­hliadol som sa, vzpriamil a pre­hovoril som k šľachticom, predákom a os­tat­nému ľudu: Neboj­te sa ich! Pamätaj­te na veľkého a hroz­ného Pána a bojuj­te za svojich bratov, synov i dcéry, za ženy aj za domác­nos­ti. 9 Naši ne­priatelia počuli, že sme sa to do­zvedeli, a že Boh zmaril ich zámer. Všet­ci sme sa moh­li vrátiť ku hrad­bám, každý ku svojej práci. 10 Od toho dňa polo­vica mojich mláden­cov pracovala na stav­be, kým druhá polo­vica držala oštepy, štíty, luky a pan­ciere a velitelia stáli za celým domom Júdu.

späť na Nehemiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 Pre­to sme sa mod­lili svoj­mu Bohu a po­stavili sme stráž proti nim vod­ne i vnoci, pre­tože sme sa ich báli.

Evanjelický

9 Keď naši ne­priatelia počuli, že sme sa to do­zvedeli a že Boh zmaril ich úmysel, všet­ci sme sa moh­li vrátiť ku hrad­bám, každý ku svojej práci.

Ekumenický

9 Naši ne­priatelia počuli, že sme sa to do­zvedeli, a že Boh zmaril ich zámer. Všet­ci sme sa moh­li vrátiť ku hrad­bám, každý ku svojej práci.

Bible21

9 Když se naši ne­přá­te­lé do­zvědě­li, že o je­jich plánech ví­me a že je Bůh zmařil, moh­li jsme se všich­ni vrá­tit ke hrad­bám, každý ke své­mu dílu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček