EkumenickýMatúš24,21

Matúš 24:21

Evanjelium podľa Matúša

lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiat­ku sveta až doteraz a ani viac nebude.


Verš v kontexte

20 Mod­lite sa, aby ste ne­museli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiat­ku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, ni­kto by sa nezach­ránil, ale kvôli vy­voleným sa tie dni skrátia.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo vtedy bude veliké súženie, akého nebolo od počiat­ku sveta až doteraz, ani už ni­kdy viac nebude.

Evanjelický

21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiat­ku sveta až doteraz a ani viac nebude.

Ekumenický

21 lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiat­ku sveta až doteraz a ani viac nebude.

Bible21

21 Teh­dy to­tiž na­stane velké soužení, jaké do té doby ne­bylo od počátku svě­ta a jaké už nikdy ne­bu­de.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček