EkumenickýLukáš8,17

Lukáš 8:17

Evanjelium podľa Lukáša

Lebo nič nie je také skryté, aby ne­vyšlo najavo, ani také utajené, aby sa ne­prez­radilo a nedos­talo sa na verej­nosť.


Verš v kontexte

16 Ni­kto nezažne lam­pu, aby ju pri­kryl nádobou alebo položil pod po­steľ. Ale po­staví ju na sviet­nik, aby tí, čo vchádzajú, videli svet­lo. 17 Lebo nič nie je také skryté, aby ne­vyšlo najavo, ani také utajené, aby sa ne­prez­radilo a nedos­talo sa na verej­nosť. 18 Dávaj­te po­zor, keď počúvate. Veď kto má, tomu sa pri­dá, ale kto ne­má, tomu sa vez­me aj to, o čom sa naz­dáva, že má.

späť na Lukáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo nie je ničoho tajného, čo by ne­malo byť zjavené, ani ukrytého, čo by sa ne­malo zvedieť a vy­j­sť na javo.

Evanjelický

17 Nieto taj­né, čo by sa ne­stalo zjav­né; a nieto skryté, čo by sa ne­vyz­vedelo a ne­vyšlo najavo.

Ekumenický

17 Lebo nič nie je také skryté, aby ne­vyšlo najavo, ani také utajené, aby sa ne­prez­radilo a nedos­talo sa na verej­nosť.

Bible21

17 Není to­tiž nic tajného, co ne­bu­de zje­veno, ani nic skrytého, co ne­bu­de po­znáno a ne­vy­jde naje­vo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček