EkumenickýLukáš6,49

Lukáš 6:49

Evanjelium podľa Lukáša

Kto však moje slová počúva a ne­pl­ní ich, podobá sa človeku, ktorý po­stavil dom na zemi bez zá­kladov. Keď sa pri­valil prúd na taký dom, zrútil sa a zo­stalo z neho iba veľké rumovis­ko.


Verš v kontexte

47 Komu sa podobá ten, kto pri­chádza ku mne, počúva moje slová a pl­ní ich? 48 Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hl­boko a zá­klady položil na skale. Keď prišla po­vodeň, pri­valil sa prúd na ten dom, ale ne­mohol ním po­hnúť, lebo bol pev­ne po­stavený. 49 Kto však moje slová počúva a ne­pl­ní ich, podobá sa človeku, ktorý po­stavil dom na zemi bez zá­kladov. Keď sa pri­valil prúd na taký dom, zrútil sa a zo­stalo z neho iba veľké rumovis­ko.

späť na Lukáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

49 Ale ten, kto počul a ne­učinil, podob­ný je človekovi, po­stavivšiemu dom na zemi bez zá­kladu, na ktorý sa oborila rieka, a hneď sa zrútil, a pád toho domu bol veliký.

Evanjelický

49 Kto však počul, a nezachoval, podob­ný je človeku, ktorý si po­stavil dom na zemi bez zá­kladu; ud­rela naň rieka a hneď sa zrútil, a pád toho domu bol veľký.

Ekumenický

49 Kto však moje slová počúva a ne­pl­ní ich, podobá sa človeku, ktorý po­stavil dom na zemi bez zá­kladov. Keď sa pri­valil prúd na taký dom, zrútil sa a zo­stalo z neho iba veľké rumovis­ko.

Bible21

49 Ale ten, kdo mé slovo slyšel a nena­plnil, je jako člověk, který po­stavil dům rovnou na ze­mi, bez základů. Když se na něj přiva­li­la ře­ka, hned spa­dl a zkáza toho domu byla hrozná.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček