EkumenickýLukáš6,48

Lukáš 6:48

Evanjelium podľa Lukáša

Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hl­boko a zá­klady položil na skale. Keď prišla po­vodeň, pri­valil sa prúd na ten dom, ale ne­mohol ním po­hnúť, lebo bol pev­ne po­stavený.


Verš v kontexte

47 Komu sa podobá ten, kto pri­chádza ku mne, počúva moje slová a pl­ní ich? 48 Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hl­boko a zá­klady položil na skale. Keď prišla po­vodeň, pri­valil sa prúd na ten dom, ale ne­mohol ním po­hnúť, lebo bol pev­ne po­stavený. 49 Kto však moje slová počúva a ne­pl­ní ich, podobá sa človeku, ktorý po­stavil dom na zemi bez zá­kladov. Keď sa pri­valil prúd na taký dom, zrútil sa a zo­stalo z neho iba veľké rumovis­ko.

späť na Lukáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

48 Podob­ný je človekovi, staväjúcemu dom, ktorý kopal a išiel hlboko a položil zá­klad na skale. A keď prišla po­vodeň, oborila sa rieka na ten dom, ale ne­moh­la ním po­hnúť, pre­tože bol dob­re založený na skale.

Evanjelický

48 Podob­ný je človeku, ktorý si stavia dom; hl­boko kopal a položil zá­klad na skalu. Keď sa strh­la po­vodeň, rieka ud­rela na ten dom, ale ne­moh­la ním po­hnúť, pre­tože bol dob­re po­stavený.

Ekumenický

48 Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hl­boko a zá­klady položil na skale. Keď prišla po­vodeň, pri­valil sa prúd na ten dom, ale ne­mohol ním po­hnúť, lebo bol pev­ne po­stavený.

Bible21

48 Je jako člověk, který při stav­bě svého domu vy­kopal zákla­dy hlu­boko ve skále. Když pak přiš­la po­vo­deň, přiva­li­la se na ten dům ře­ka, ale ne­moh­la jím otřást, pro­tože byl dobře po­sta­ven.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček