EkumenickýLukáš2,37

Lukáš 2:37

Evanjelium podľa Lukáša

po­tom do osem­desiatich štyroch rokov ako vdova. Ne­od­chádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu pôs­tom a mod­lit­bami.


Verš v kontexte

36 Vtedy žila aj prorokyňa An­na, dcéra Fanuelova z Ašérovho kmeňa. Mala už po­kročilý vek. Keď sa vy­dala, žila s mužom sedem rokov, 37 po­tom do osem­desiatich štyroch rokov ako vdova. Ne­od­chádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu pôs­tom a mod­lit­bami. 38 Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha a všet­kým, čo očakávali vy­kúpenie Jeruzalema, rozp­rávala o dieťati.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

37 A tá bola vdovou až do osem­desiatich štyroch rokov, ktorá ne­od­chádzala z chrámu pôs­tami a pros­bami slúžiac Bohu dňom i nocou.

Evanjelický

37 bola to vdova osem­desiatštyriročná, ktorá ne­vychádzala z chrámu, pôs­tom a mod­lit­bami slúžiac Bohu vo dne v noci.

Ekumenický

37 po­tom do osem­desiatich štyroch rokov ako vdova. Ne­od­chádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu pôs­tom a mod­lit­bami.

Bible21

37 a po­tom byla vdovou až do svých osm­desá­ti čtyř let. Ne­vy­cháze­la z chrá­mu a dnem i no­cí slouži­la Bohu posty a mod­lit­ba­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček