EkumenickýLukáš2,13

Lukáš 2:13

Evanjelium podľa Lukáša

A hneď s anjelom sa zjavilo množs­tvo nebes­kých zá­stupov, ktoré chválili Boha a volali:


Verš v kontexte

12 Toto vám bude znamením: Náj­dete dieťat­ko za­vinuté do plienok a uložené v jasliach. 13 A hneď s anjelom sa zjavilo množs­tvo nebes­kých zá­stupov, ktoré chválili Boha a volali: 14 Sláva Bohu na výsos­tiach a na zemi po­koj ľuďom, ktorých on miluje.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 A zrazu sa zjavilo s an­jelom množs­tvo nebes­kého voj­ska chváliacich Boha a hovoriacich:

Evanjelický

13 A hneď s an­jelom sa zjavilo množs­tvo rytier­stva nebes­kého, ktorí chválili Boha a volali:

Ekumenický

13 A hneď s anjelom sa zjavilo množs­tvo nebes­kých zá­stupov, ktoré chválili Boha a volali:

Bible21

13 A s tím an­dělem se hned ob­jevi­lo množství ne­bes­kých zástupů tak­to chválících Bo­ha:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček