EkumenickýLukáš2,12

Lukáš 2:12

Evanjelium podľa Lukáša

Toto vám bude znamením: Náj­dete dieťat­ko za­vinuté do plienok a uložené v jasliach.


Verš v kontexte

11 lebo v Dávidovom mes­te sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kris­tus Pán. 12 Toto vám bude znamením: Náj­dete dieťat­ko za­vinuté do plienok a uložené v jasliach. 13 A hneď s anjelom sa zjavilo množs­tvo nebes­kých zá­stupov, ktoré chválili Boha a volali:

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 A toto vám bude znamením: naj­dete ne­mluv­niat­ko za­vinuté v plien­kach a ležiace v jas­liach.

Evanjelický

12 A toto vám bude znamením: náj­dete ne­mluv­niat­ko, ob­vinuté plien­kami, ležať v jas­liach.

Ekumenický

12 Toto vám bude znamením: Náj­dete dieťat­ko za­vinuté do plienok a uložené v jasliach.

Bible21

12 A toto vám bude zna­mením: na­jdete děťátko za­vi­nuté do plenek, ležící v jeslích.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček