EkumenickýLukáš2,14

Lukáš 2:14

Evanjelium podľa Lukáša

Sláva Bohu na výsos­tiach a na zemi po­koj ľuďom, ktorých on miluje.


Verš v kontexte

13 A hneď s anjelom sa zjavilo množs­tvo nebes­kých zá­stupov, ktoré chválili Boha a volali: 14 Sláva Bohu na výsos­tiach a na zemi po­koj ľuďom, ktorých on miluje. 15 Len čo sa an­jeli vrátili do neba, pas­tieri sa roz­hod­li: Poďme teda do Bet­lehema a po­zrime, čo sa tam stalo — čo nám oznámil Pán.

späť na Lukáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Sláva na výsos­tiach Bohu a na zemi po­koj, v ľuďoch zaľúbenie!

Evanjelický

14 Sláva na výsos­tiach Bohu a na zemi po­koj ľuďom dob­rej vôle!

Ekumenický

14 Sláva Bohu na výsos­tiach a na zemi po­koj ľuďom, ktorých on miluje.

Bible21

14 „S­láva na výsos­tech Bo­hua na zemi pokoj li­dem dob­ré vůle.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček