EkumenickýLukáš15,4

Lukáš 15:4

Evanjelium podľa Lukáša

Ak nie­kto z vás má sto oviec a jed­nu z nich stratí, či nenechá deväťdesiat­deväť na púšti a ne­vydá sa za stratenou, kým ju nenáj­de?


Verš v kontexte

3 Vtedy im po­vedal toto podoben­stvo: 4 Ak nie­kto z vás má sto oviec a jed­nu z nich stratí, či nenechá deväťdesiat­deväť na púšti a ne­vydá sa za stratenou, kým ju nenáj­de? 5 A keď ju náj­de, položí si ju s radosťou na plecia.

späť na Lukáš, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 Kto z vás je taký človek, ktorý má sto oviec a keď zt­ratí jed­nu z nich nezanechá tých deväťdesiat­deväť na púšti a nej­de za tou zt­ratenou, do­kiaľ jej nenaj­de?

Evanjelický

4 Keby nie­kto z vás mal sto oviec a stratil by jed­nu z nich, či nenechá deväťdesiat­deväť na pu­statine a nej­de za stratenou, kým ju nenáj­de?

Ekumenický

4 Ak nie­kto z vás má sto oviec a jed­nu z nich stratí, či nenechá deväťdesiat­deväť na púšti a ne­vydá sa za stratenou, kým ju nenáj­de?

Bible21

4 „Kdy­by někdo z vás měl sto ov­cí a jednu z nich by ztra­til, nene­chá těch de­va­desát devět v pustině a ne­půjde za tou ztracenou, dokud ji nena­jde?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček