EkumenickýLukáš1,74

Lukáš 1:74

Evanjelium podľa Lukáša

že nám, po vy­slobodení z ruky ne­priateľov, umožní slúžiť mu bez strachu


Verš v kontexte

73 na prísahu, ktorou sa za­viazal nášmu ot­covi Ab­rahámovi, 74 že nám, po vy­slobodení z ruky ne­priateľov, umožní slúžiť mu bez strachu 75 vo svätos­ti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všet­ky naše dni.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

74 aby sme vy­tr­hnutí súc z ruky svojich ne­priateľov slúžili jemu bez strachu

Evanjelický

74 z ruky ne­priateľov a bez báz­ne budeme Mu slúžiť

Ekumenický

74 že nám, po vy­slobodení z ruky ne­priateľov, umožní slúžiť mu bez strachu

Bible21

74 že nás vy­svo­bodí z ruky nepřátel, abychom beze stra­chu slouži­li jemu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček