EkumenickýLukáš1,75

Lukáš 1:75

Evanjelium podľa Lukáša

vo svätos­ti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všet­ky naše dni.


Verš v kontexte

74 že nám, po vy­slobodení z ruky ne­priateľov, umožní slúžiť mu bez strachu 75 vo svätos­ti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všet­ky naše dni. 76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Naj­vyššieho, lebo pôj­deš pred Pánom, aby si mu pri­pravil ces­ty;

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

75 v svätos­ti a v spraved­livos­ti pred ním po všet­ky dni svoj­ho života.

Evanjelický

75 v svätos­ti a v spravod­livos­ti pred Jeho tvárou po všet­ky dni života.

Ekumenický

75 vo svätos­ti a v spravodlivosti pred jeho tvárou po všet­ky naše dni.

Bible21

75 ve sva­tosti a sprave­dlnosti před jeho tvářípo všech­ny dny svého živo­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček