EkumenickýLukáš1,73

Lukáš 1:73

Evanjelium podľa Lukáša

na prísahu, ktorou sa za­viazal nášmu ot­covi Ab­rahámovi,


Verš v kontexte

72 Pre­ukázal milo­sr­den­stvo našim ot­com a roz­pamätal sa na svoju svätú zmluvu, 73 na prísahu, ktorou sa za­viazal nášmu ot­covi Ab­rahámovi, 74 že nám, po vy­slobodení z ruky ne­priateľov, umožní slúžiť mu bez strachu

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

73 na prísahu, ktorú pri­sahal Ab­rahámovi, nášmu ot­covi, že nám dá,

Evanjelický

73 na prísahu, ktorou sa za­viazal nášmu ot­covi Ab­rahámovi, že budeme vy­slobodení

Ekumenický

73 na prísahu, ktorou sa za­viazal nášmu ot­covi Ab­rahámovi,

Bible21

73 na přísahu, kte­rou dal naše­mu otci Abraha­movi,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček