EkumenickýLukáš1,53

Lukáš 1:53

Evanjelium podľa Lukáša

Hlad­ných na­sýtil dob­rotami a boháčov pre­pus­til na­práz­dno.


Verš v kontexte

52 moc­nárov zo­sadil z trónov a po­výšil ponížených. 53 Hlad­ných na­sýtil dob­rotami a boháčov pre­pus­til na­práz­dno. 54 Ujal sa Iz­raela, svoj­ho služob­níka, lebo pamätá na milo­sr­den­stvo,

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

53 lačných na­pl­nil dob­rými vecami a bohatých po­slal preč prázd­nych.

Evanjelický

53 lačných na­sýtil dob­rými vecami a bohatých pre­pus­til na­práz­dno;

Ekumenický

53 Hlad­ných na­sýtil dob­rotami a boháčov pre­pus­til na­práz­dno.

Bible21

53 Hla­dové na­sy­til dob­rý­mi věc­mia bo­haté pro­pustil s prázdnou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček