EkumenickýLukáš1,54

Lukáš 1:54

Evanjelium podľa Lukáša

Ujal sa Iz­raela, svoj­ho služob­níka, lebo pamätá na milo­sr­den­stvo,


Verš v kontexte

53 Hlad­ných na­sýtil dob­rotami a boháčov pre­pus­til na­práz­dno. 54 Ujal sa Iz­raela, svoj­ho služob­níka, lebo pamätá na milo­sr­den­stvo, 55 ako sľúbil našim ot­com: Ab­rahámovi a jeho po­tom­stvu naveky.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

54 Zau­jal sa Iz­raela, svoj­ho služob­níka, aby sa roz­pamätal na s­voje milosrdenstvo,

Evanjelický

54 ujal sa Iz­raela, svoj­ho služob­níka, pamät­livý milo­sr­den­stva,

Ekumenický

54 Ujal sa Iz­raela, svoj­ho služob­níka, lebo pamätá na milo­sr­den­stvo,

Bible21

54 Ujal se Iz­rae­le, svého služebníka; pamatoval na mi­lo­sr­den­ství –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček