EkumenickýLukáš1,15

Lukáš 1:15

Evanjelium podľa Lukáša

Veď bude veľký pred Pánom, nebude piť víno ani opoj­né nápoje a bude pl­ný Ducha Svätého už v matkinom lone.


Verš v kontexte

14 Budeš sa radovať a plesať, a mnohí sa po­tešia z jeho narodenia. 15 Veď bude veľký pred Pánom, nebude piť víno ani opoj­né nápoje a bude pl­ný Ducha Svätého už v matkinom lone. 16 Mnohých z izraelských synov ob­ráti k Pánovi, ich Bohu.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 lebo bude veľký pred Pánom a vína ani nijakého nápoja opoj­ného nebude ni­kdy piť a Svätým Duchom bude na­pl­nený ešte od života svojej mat­ky.

Evanjelický

15 lebo bude veľký pred Pánom; víno a opoj­ný nápoj nebude piť a Duchom Svätým na­pl­nený bude už od života mat­ky.

Ekumenický

15 Veď bude veľký pred Pánom, nebude piť víno ani opoj­né nápoje a bude pl­ný Ducha Svätého už v matkinom lone.

Bible21

15 ne­boť bude v Hos­po­di­nových očích ve­liký. Ne­bu­de pít víno ani opojný nápoj a už z lů­na své matky bude na­plněn Du­chem svatým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček