EkumenickýLukáš1,10

Lukáš 1:10

Evanjelium podľa Lukáša

Počas kadid­lovej obety sa von­ku mod­lilo veľké množs­tvo ľudu.


Verš v kontexte

9 podľa obyčaje kňaz­skej služby pri­padol na neho lós, aby vošiel do Pánov­ho chrámu a za­pálil kadid­lo. 10 Počas kadid­lovej obety sa von­ku mod­lilo veľké množs­tvo ľudu. 11 Za­chariášovi sa zjavil Pánov an­jel, ktorý stál po pravej strane kadid­lového ol­tára.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A všet­ko množs­tvo ľudu mod­lilo sa von­ku v hodinu kadenia.

Evanjelický

10 Všet­ko množs­tvo ľudu v hodinu kadenia mod­lilo sa von­ku.

Ekumenický

10 Počas kadid­lovej obety sa von­ku mod­lilo veľké množs­tvo ľudu.

Bible21

10 V ča­se za­palování ka­di­dla se venku sešlo ve­liké množství li­dí k mod­lit­bě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček