EkumenickýLukáš1,9

Lukáš 1:9

Evanjelium podľa Lukáša

podľa obyčaje kňaz­skej služby pri­padol na neho lós, aby vošiel do Pánov­ho chrámu a za­pálil kadid­lo.


Verš v kontexte

8 Raz, keď Za­chariáš konal pred Bohom kňaz­skú službu podľa poriad­ku svojej triedy, 9 podľa obyčaje kňaz­skej služby pri­padol na neho lós, aby vošiel do Pánov­ho chrámu a za­pálil kadid­lo. 10 Počas kadid­lovej obety sa von­ku mod­lilo veľké množs­tvo ľudu.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 že podľa obyčaje kňaz­ského úradu do­stal losom, aby kadil, voj­dúc do chrámu Pánov­ho.

Evanjelický

9 na neho padol lós podľa obyčaje kňaz­ského úradu, aby vošiel do chrámu Pánov­ho a za­pálil kadid­lo.

Ekumenický

9 podľa obyčaje kňaz­skej služby pri­padol na neho lós, aby vošiel do Pánov­ho chrámu a za­pálil kadid­lo.

Bible21

9 Pod­le zvyku kněžského úřa­du na něj padl los, aby vešel do Hos­po­di­nova chrá­mu a obětoval ka­di­dlo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček