EkumenickýLukáš1,11

Lukáš 1:11

Evanjelium podľa Lukáša

Za­chariášovi sa zjavil Pánov an­jel, ktorý stál po pravej strane kadid­lového ol­tára.


Verš v kontexte

10 Počas kadid­lovej obety sa von­ku mod­lilo veľké množs­tvo ľudu. 11 Za­chariášovi sa zjavil Pánov an­jel, ktorý stál po pravej strane kadid­lového ol­tára. 12 Pri po­hľade naň sa Za­chariáš preľakol a zmoc­nila sa ho hrôza.

späť na Lukáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 A ukázal sa mu an­jel Pánov stojac po pravej strane ol­tára na kadenie.

Evanjelický

11 Vtedy zjavil sa mu an­jel Pánov, ktorý stál z pravej strany kadivého ol­tára.

Ekumenický

11 Za­chariášovi sa zjavil Pánov an­jel, ktorý stál po pravej strane kadid­lového ol­tára.

Bible21

11 Vtom se Za­cha­ri­ášovi ukázal Hos­po­dinův an­děl; stál vpravo od ka­di­dlového ol­táře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček